Sáng thứ 4 ngày 16/12/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì đã tổ chức chung kết môn điền kinh học sinh Tiểu học và Trung học Cơ sở năm học 2020-2021. Kết quả trường TH Tây Đằng A đạt giải Ba cấp huyện.