Ngày 03/04/2021, Trường Tiểu học Tây Đằng A cùng các trường trong Tiểu khu IV đã có gian hàng tham dự ngày hội Công nghệ thông tin lần thứ V ngành Giáo dục Đào tạo Huyện Ba Vì năm học 2020 - 2021. Chi tiết xem trong link: